Daily Archives: 11. April 2016.

Novosti
2 comments

Novosti

-27.04.2015.-   Nova grupa kandidata za teorijsku obuku počinje sa nastavom 05.05.2015. Upis za ovu grupu se vrši do 04.05.2015. do 17 h!!! -24.04.2015.- ***Sledeće polaganje testa je 13.05.2015. u 12,oo h. Prijava do: 30.04.2015.!!! *** Sledeće polaganje vožnje je 18.05.2015. Prijava do: 06.05.2015.!!! -08.04.2015.- *** Nova grupa za teorijsku nastavu počinje 15.04.2015. Upis za […]