Obuka

Obuka

27.04.2015.-

  Nova grupa kandidata za teorijsku obuku počinje sa nastavom 05.05.2015.

Upis za ovu grupu se vrši do 04.05.2015. do 17 h!!!


-24.04.2015.-

***Sledeće polaganje testa je 13.05.2015. u 12,oo h. Prijava do: 30.04.2015.!!!

*** Sledeće polaganje vožnje je 18.05.2015. Prijava do: 06.05.2015.!!!


-08.04.2015.-

*** Nova grupa za teorijsku nastavu počinje 15.04.2015.
Upis za ovu grupu je do 14.04.2015. do 17h.