Auto škola AS-011 A kategorija

A kategorija

A – Kategorija je za upravljanje motociklima i teškim triciklima čija snaga prelazi 35 kW. Obuka se može započeti sa navršene 23 godine (polaganje vožnje sa 24 godine) ili ako A2 kategoriju poseduje dve godine.

A Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju
Cena
Teorijska obuka - nema/
Praktična obuka - 20 časova 30.000,00
A Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju


Cena
Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 14 časova 21.000,00
A Kategorija
Kandidat ima A2 kategoriju
Cena
Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova 10.500,00
A Kategorija
Kandidat ima B kategoriju
Cena
Teorijska obuka - 7 časova  4.000,00
Praktična obuka - 40 časova  60.000,00
A Kategorija
Kandidat nema vozačku dozvolu.
Cena
Teorijska obuka - 40 časova13.500,00
Praktična obuka - 40 časova 60.000,00
top