Auto škola AS-011 A1 kategorija

A1 kategorija

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina (polaganje vožnje sa 16 godina).

A1 Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju

Cena
Teorijska obuka - nema/
Praktična obuka - 7 časova10.500,00
A1 Kategorija
Kandidat ima B kategoriju
Cena
Teorijska obuka - 7 časova 4.000,00
Praktična obuka - 20 časova 30.000,00
A1 Kategorija
Kandidat nema vozačku dozvolu
Cena
Teorijska obuka - 40 časova
13.500,00
Praktična obuka - 20 časova30.000,00

top