Auto škola AS-011 A2 kategorija

A2 kategorija

A2 – Kategorija je kategorija za upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Obuka se može započeti sa navršenih 17 godina (polaganje vožnje sa 18 godina).

A2 Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju
Cena
Teorijska obuka - nema/
Praktična obuka - 14 časova 21.000,00
A2 Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju


Cena
Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova 10.500,00
A2 Kategorija
Kandidat ima B kategoriju


Cena
Teorijska obuka - 7 časova 4.000,00
Praktična obuka - 30 časova 45.000,00
A2 Kategorija
Kandidat nema vozačku dozvolu.


Cena
Teorijska obuka - 40 časova 13.500,00
Praktična obuka - 30 časova45.000,00
top