Auto škola AS-011 B kategorija

B kategorija

B – Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina (polaganje vožnje sa 17 godine).

B Kategorija
Kandidat nema vozačku dozvolu
Cena
Teorijska obuka - 40 časova13.500,00
Praktična obuka - 40 časova 48.000,00
B Kategorija
Kandidat ima AM i ili A1 kategoriju
Cena
Teorijska obuka - 7 časova4.000,00
Praktična obuka - 35 časova 42.000,00
B Kategorija
Kandidat ima A2 i ili A kategoriju
Cena
Teorijska obuka - 7 časova 4.000,00
Praktična obuka - 30 časova 36.000,00

top